Редовно и ванредно школовањеУПИС РЕДОВНИХ УЧЕНИКА

Упис ученика  траје до 31. августа 2012.године.

1.     Општа гимназија               
3.     Туристички техничар        
5.     Спортска гимназија - Општи тип               

ПРОЦЕДУРА УПИСА ЗА РЕДОВНО ШКОЛОВАЊЕ:

·                  Пријава за упис
·                   Извод из матичне књиге рођених
·                  Сведочанство основне школе
·                  Лекарско уверење за упис у средњу школу
·                  Потписан уговор са школом о школовању 

Уплатом школарине ђацима су обезбеђени: 
  • Уџбеници и основни прибор за рад 
  • Могућност коришћење опреме и технике у току школске године: интернет, лаптоп, видео бим
  • Допунска или додатна настава недељно - два часа
  • Часови физичког васпитања у Спортском центру “ТАШ” Београд
  • Електронски дневник     
  • Пракса у успешним домаћим предузећима 
  • Посете културним, спортским  и другим манифестацијама

ПРОЦЕДУРА УПИСА ЗА ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

Ванредно школовање:

1.     Општа гимназија               
3.     Туристички техничар          
4.     Правни техничар                
7.     Трговац

  Ванредно школовање (ако  желите да наставите прекинуто школовање, ако се активно бавите спортом, запослени сте или неки други разлог)

Потребна документа:

·        Извод из матичне књиге рођених
·        Сведочанство основне школе
·        Сведочанства претходно завршеног разреда

ДОКВАЛИФИКАЦИЈА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА

Школа ће моћи да одговори и потребама доквалификације, а посебно преквалификације за сва заинтересована лица која, у времену брзих технолошких промена и потребе промене радног места, желе да добију квалитетно образовање и успешно се запошљавају.

У школи у којој ће се образовати наведени профили ученици ће имати могућност да кроз факултативне предмете, а и преко диференцијалних испита прелазе из једног образовног профила у други. На тај начин се отварају веће могућности избора за даље школовање као и за евентуалну промену одлуке у избору жељеног занимања.

Преквалификација (ако хоћете да промените занимање у оквиру истог или другог подручја рада) 

·    Сведочанства претходног образовног профила (I, II, III, IV разред)
·        Диплома матурског или завршног испита
·        Извод из матичне књиге рођених

   Доквалификација (ако сте завршили  трогодишњу школу и  желите да наставите и завршите четворогодишњу школу)

·     Сведочанства претходног образовног профила (I, II, III разред)
·        Диплома завршног испита
·        Извод из матичне књиге рођених